http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1303/253542953_593014665363662_2225212192024339454_n_copy.jpgW bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III B1 pod kierunkiem pani Urszuli Drewniak oraz  VII –VIII SPU A pod kierunkiem pani Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko realizowali kolejne ciekawe przedsięwzięcie. Była to Innowacja programowo-metodyczna pt.: „Canvastyczne święta nietypowe” autorstwa  Agnieszki Spigarskiej Linde oraz  Bartosza Chysia, nauczycieli z Gdańska.  

Innowacja zakładała  zapoznanie uczniów z funkcjonalnością programu graficznego Canva, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru spośród świąt nietypowych zamieszczonych w kalendarzu, kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie a także realizację wybranych priorytetów MEiN na rok szkolny 2021/2022 – tj. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, edukacja patriotyczna, edukacja ekologiczna oraz roztropne korzystanie z narzędzi cyfrowych. Podczas zajęć rozwijających zainteresowania komputerowe oraz zajęć rozwijających kreatywność uczniowie raz w miesiącu wybierali święto nietypowe i pracując na szablonach w programie Canva przygotowywali jego graficzne opracowanie. Zgodnie z planem powstały plakaty z okazji Światowego dnia morza, prezentacje opowiadające o Dniu drzewa, kolaże promujące Dzień zdrowego śniadania, pocztówki z okazji Dnia guzika, zakładka do książki z Dnia lizaka,  komiks na Dzień gofra, prezentacja mówiona na temat Dnia czekolady, film o pszczołach oraz infografika na temat Dnia środowiska.  Efekty pracy uczniów zamieszczane były na platformie eTwinning, dzięki której możliwe było nawiązanie współpracy projektowej z innymi szkołami w Polsce. Dzięki realizacji tej innowacji uczniowie poszerzali swoje kompetencje kluczowe, poznali narzędzie graficzne przeznaczone do edukacji i zabawy, uczyli się świadomie korzystać z zasobów Internetu, mieli możliwość nauki prezentowania efektów swojej pracy, uczyli się odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz rozwijali własną kreatywność i innowacyjność.

Galeria 

                                                        Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko