http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1296/multi2_copy.jpg

W roku szkolnym 2021/2022  w wymiarze 1 godziny tygodniowo podczas zajęć rozwijających zainteresowania - Zajęcia komputerowe w klasie VII- VIII B SPU realizowany był program własny nauczyciela  przedmiotu pt. „W świecie multimediów”.    Miał on na celu poszerzanie wiedzy o zasadach działania komputera poprzez obsługę programów rozrywkowych i użytkowych, przejawianie kreatywności, stymulowanie wyobraźni  twórczości, nabycie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy oraz rozwijanie u uczniów zainteresowań posługiwania się komputerem poprzez wykorzystanie Internetu.

Zadaniem nauczyciela było umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie: świadomego wyboru i zastosowania w praktyce komputera osobistego, rozwiązywania problemów związanych z pracą szkolnego systemu komputerowego, korzystania ze źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera, rozwiązywania problemów w pracy z programami użytkowymi, redagowania dokumentów tekstowych, samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu zainteresowań uczniów. Na poszczególnych zajęciach rozwijane były umiejętności podstawowej obsługi komputera, posługiwania się edytorem tekstu, programem Power Point, programem do montażu filmików Kizoa, platformami Canva, Wordwall, EduCandy, YouTube, aplikacjami np. Quiver, wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy oraz źródła rozrywki (gry edukacyjne online), poruszane były również treści z zakresu cyberbezpieczeństwa i netykiety.

Galeria 

Urszula Drewniak