http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1298/puchatek2_copy.jpgW roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy I SPU wzięli udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z tematyką związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Realizacja programu odbywała się poprzez przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych zawierających: scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów oraz prezentację dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań. Po przeprowadzeniu zajęć uczniowie zweryfikowali swoją wiedzą rozwiązując Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, na którego podstawie otrzymali drogą elektroniczną Certyfikaty.

Galeria

Koordynator programu: Marta Januszkiewicz