http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/p1090081.jpg

DNI OTWARTE OŚRODKA za nami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili naszą placówkę w tych dniach.

Goście mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, zwiedzali bazę dydaktyczno-rehabilitacyjną oraz obejrzeli prezentację i film dokumentujący wieloletnią działalność SOSW. 

Szanowni rodzice i opiekunowie, jeśli nie dotarliście do nas w proponowanych terminach, zapraszamy do zapoznania się z placówką w dogodnym dla Państwa czasie. Informacja o naborze na rok szkolny 2013/2014 w zakładce Dokumenty szkoły.

Podziękowania również wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Dni Otwartych oraz promowały nasza placówkę w środowisku lokalnym. Dziękujemy administratorom stron internetowych Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego oraz isokolka za zamieszczenie informacji na stronach.

Zespół Promocyjny