http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1301/img_20220519_102741_copy.jpgW piÄ™kny majowy dzieÅ„, 19 maja grupa uczniów z klas 4-6 SPU B i 2-3 PDP B pod opiekÄ… p. K. Zalewskiej, p. A. Ambrożko i p. I. Gieniusz odwiedziÅ‚a Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna. ZwiedziliÅ›my Å›redniowieczne grodzisko, poznajÄ…c jego historiÄ™ i zamieniliÅ›my siÄ™ na chwilÄ™ w wojów broniÄ…cych swego grodu. NastÄ™pnie uczestniczyliÅ›my w warsztatach wypieku podpÅ‚omyków.Samodzielnie zrobione podpÅ‚omyki okraszone pysznym dżemem z mirabelek smakowaÅ‚y wybornie.DodatkowÄ… atrakcjÄ… byÅ‚o ognisko i pieczone kieÅ‚baski i opowieÅ›ci o wojach. MiÅ‚o spÄ™dziliÅ›my czas na spotkaniu z historiÄ… regionu.

Galeria

Katarzyna Zalewska