http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1300/dsc_6047_copy_copy.jpgWÅ‚aÅ›nie zostaÅ‚ rozstrzygniÄ™ty 52 MiÄ™dzynarodowy Konkurs Plastyczny Pentel, sponsorowany przez japoÅ„skÄ… fundacjÄ™ wspierajÄ…cÄ… edukacjÄ™ artystycznÄ… (Biiku Bunka Kyokai) we wspóÅ‚pracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetÄ… Yomiuri Shimbun, JapoÅ„skÄ… FederacjÄ… Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem JapoÅ„skiej Edukacji Artystycznej oraz firmÄ… Pentel Co., Ltd. Co roku na konkurs napÅ‚ywa 130 000 prac z caÅ‚ego Å›wiata. Organizatorzy zachÄ™cajÄ… uczestników do nieszablonowych rozwiÄ…zaÅ„ plastycznych, rozbudzania wrażliwoÅ›ci, inspirowania do dziaÅ‚ania, odkrywania talentów u mÅ‚odych artystów.

Prace konkursowe pozwalajÄ… poznać wolny od uprzedzeÅ„, przepeÅ‚niony szczeroÅ›ciÄ…, miÅ‚oÅ›ciÄ… i magiÄ… Å›wiat dziecka ukazany za pomocÄ… kredek, oÅ‚ówka i farb. W MiÄ™dzynarodowym Konkursie Plastycznym wyróżnione dzieci otrzymujÄ… prestiżowe medale i certyfikaty, które stanowiÄ… dowód uznania i motywujÄ… do dalszej pracy twórczej!

Już kolejny raz nasi uczniowie udowadniajÄ…, że sÄ… bardzo uzdolnieni plastycznie i zajmujÄ… wysokie miejsca. Tym razem jurorzy docenili pracÄ™ plastycznÄ… wykonanÄ… przez MaÅ‚gorzatÄ™ ŁowczeckÄ… pod opiekÄ… artystycznÄ… Sylwii Szomko. pt. „Friends” przyznajÄ…c nagrodÄ™ GOLD. Warto przypomnieć, że tegoroczny sukces jest powtórzeniem ubiegÅ‚orocznego, w którym nasz uczeÅ„ Kamil Zawadzki pod opiekÄ… Sylwii Szomko również otrzymaÅ‚ nagrodÄ™ GOLD. Jest nam bardzo miÅ‚o, że mamy tak uzdolnionÄ… mÅ‚odzież, która osiÄ…ga wysokie wyniki w konkursach. Å»yczymy do dalszych sukcesów!

Galeria 

Sylwia Szomko