http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/289016829_741254940539907_5627199160787479895_n_copy.jpg

Z radością informujemy, iż w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 35 tys. Na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji.

Koordynatorkami projektu w SOSW w Sokółce są panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Grażyna Tymoszuk.

Z ramienia Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko wsparciem służyła pani Agnieszka Backiel.

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego