http://www.soswsokolka.pl/images/na_str.jpg

26.03.2013r. na terenie ośrodka odbył się apel, podczas którego zostały rozstrzygnięte dwa konkursy plastyczne. Celem konkursu ph.: „Najpiękniejsza pocztówka bożonarodzeniowa” było przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem; rozwijanie wyobraźni plastycznej; prezentacja oraz popularyzacja twórczości dziecięcej; upowszechnienie kultury plastycznej oraz stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami.

Do udziału w konkursie wpłynęło 14 prac uczniów, do komisji konkursowej zostały zaproszone p. Małgorzata Zajczyk, p. Teresa Pietkowska i p. Beata Mozolewska, które po burzliwych obradach wyłoniły zwycięzców, oto oni:

I. Kategoria SPL i GL:
I miejsce: Martyna Krempa - praca wykonana pod kierunkiem Agnieszki Ambrożkop. 
II miejsce: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko
III miejsce: Magdalena Picewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko

II. Kategoria GU:
I miejsce: Dawid Czechowski - praca wykonana pod kierunkiem p. Zuzanny Szarkowskiej - Czeczko
II miejsce: Sandra Natalia Radziszewska - praca wykonana pod kierunkiem p. Zuzanny Szarkowskiej - Czeczko
III miejsce: Artur Smyk - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Biedź

III. Kategoria PDP:
I miejsce: Monika Matel - praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Zarachowicz
II miejsce: Małgorzata Wysocka - praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Zarachowicz

Z kolei cel Szkolnego Etapu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Pocztówka wielkanocna 2013” ogłoszonego przez Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku stanowiło rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych ; zachęcanie uczniów do postrzegania atmosfery świąt wielkanocnych oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 26 prac uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Margielewicz, p. Teresa Pietkowska i p. Ewa Sokolewicz wyłaniając laureatów konkursu brała pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą. Oto oni:

I. Kategoria GL:
I miejsce: Andrzej Świetlicki - praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej
II miejsce: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko
III miejsce: Izabela Matyskiel - praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko 
Wyróżnienie: Izabela Matyskiel - praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk

II. Kategoria GU:
I miejsce: Patrycja Jarmoszko - praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz
II miejsce: Krzysztof Drapczuk - praca wykonana pod kierunkiem p. Magdaleny Słyż
III miejsce: Aneta Grecka - praca wykonana pod kierunkiem p. Zuzanny Szarkowskiej - Czeczko
Wyróżnienie: Dawid Czechowski - praca wykonana pod kierunkiem p. Zuzanny Szarkowskiej – Czeczko

III. Kategoria SPL i SPU:
I miejsce: Magdalena Picewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej 
II miejsce: Kamil Olechno - praca wykonana pod kierunkiem p. Bożeny Mróz
III miejsce: Sylwia Gilewska - praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko
Wyróżnienie: Michał Matyskiel - praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk

IV. Kategoria PDP:
I miejsce: Małgorzata Wysocka - praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Zarachowicz
II miejsce: Monika Kieda - praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Zarachowicz 

Laureaci za włożony wysiłek w wykonanie prac plastycznych otrzymali od organizatora pani Agnieszki Ambrożko pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci artykułów plastycznych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!