http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

 Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli i rodziców z Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postepowaniu