http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne zajęcia dzieciom potrzebującym wczesnego wspomagania rozwoju w OŚrodku Koordynacyjno– Rehabilitacyjno- Opiekuńczym,  Osiedle Zielone 1A, budynek SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce

Informacja

Na mocy porozumienia NR MEIN/2022/DWEW/1612 zawartego 20 czerwca 2022r w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki, Powiatem Sokólskim, będą realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia: w roku 2022 w wymiarze 780h i w następnych latach w wymiarze po 780h każdego roku, aż do 2026r.

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce został zobowiązany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.

Bezpłatne zajęcia dzieciom potrzebującym wczesnego wspomagania rozwoju w OŚrodku Koordynacyjno– Rehabilitacyjno- Opiekuńczym,  Osiedle Zielone 1A, budynek SOSW im. Janusz Korczaka w Sokółce

Dokumenty do pobrania