http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/nowe_fio_zestawienie_1_kolor_may_rozmiar.jpg

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na dostawę wyposażenia Sali Doświadczania Świata niezbędnego do realizacji zadań projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” sfinansowanego ze środków RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – PRIORYTET 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego".

Zapytanie ofertowe Nr 1-2022

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowefo Nr 1-2022 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1-2022 - opis przedmiotu

https://www.soswsokolka.pl/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg