http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"W związku z pytaniami o załączniki dotyczące spełniania kryteriów oceny ofert, Zamawiający informuje o konieczności załączenia informacji o terminie realizacji zamówienia i proponowanym okresie gwarancji na artykuły ujęte w zamówieniu."

Zarząd Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" w Sokółce