http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 1/2022 na usługę szkoleniową w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli i rodziców z Przedszkola Specjalnego w SOSW w Sokółce

Plik do pobrania