http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ProtokóÅ‚ z otwarcia ofert w postÄ™powaniu dotyczÄ…cym zapytania ofertowego Nr 1/2022 na usÅ‚ugÄ™ szkoleniowÄ… w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli i rodziców z Przedszkola Specjalnego w SOSW w SokóÅ‚ce

Plik do pobrania