http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z rezygnacją firmy EDUCAFE Sp. z o.o  – ul. Zygmuntowska 37/1, 78-100 Kołobrzeg, z podpisania umowy z Zamawiającym na przeprowadzenie szkolenia w zakresie "Metody Froebla" w zapytaniu ofertowym Nr 1/2022, kolejną najkorzystniejszą ofertą na przeprowadzenie szkolenia jest oferta firmy Froebel.pl Sp. z o. o. ul. Krakowskie Przedmieście 57/4, 20-076 Lublin.

Zamawiający podpisze umowę na szkolenie z ww. firmą.