W związku z rezygnacją firmy EDUCAFE Sp. z o.o  – ul. Zygmuntowska 37/1, 78-100 Kołobrzeg, z podpisania umowy z Zamawiającym na przeprowadzenie szkolenia w zakresie "Metody Froebla" w zapytaniu ofertowym Nr 1/2022, kolejną najkorzystniejszą ofertą na przeprowadzenie szkolenia jest oferta firmy Froebel.pl Sp. z o. o. ul. Krakowskie Przedmieście 57/4, 20-076 Lublin.

Zamawiający podpisze umowę na szkolenie z ww. firmą.