http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1312/3_t2.jpgW dniu 09.06.2022 roku uczniowie naszego oÅ›rodka z klas II-III, IV-VIIA, VII-VIII A oraz VII-VIIIB pod opiekÄ… Pani Grażyny Tymoszuk, Julity Nelke, Ewy WiÅ„skiej oraz Beaty Mozolewskiej wybrali siÄ™ na wycieczkÄ™ do Augustowa i Studzienicznej. W Augustowie pÅ‚ywaliÅ›my statkiem „Serwy” po jeziorach Necko i Rozpuda. Podczas rejsu podziwialiÅ›my uroki Puszczy Augustowskiej, cudowne i zapierajÄ…ce dech w piersiach otoczenie jezior. Pogoda byÅ‚a wspaniaÅ‚a. Czerwcowe gorÄ…ce sÅ‚oÅ„ce  pozwalaÅ‚o nam w peÅ‚ni cieszyć siÄ™ urokami przyrody. OdwiedziliÅ›my również wspaniaÅ‚e miejsce, którym jest Studzieniczna, gdzie mogliÅ›my zwiedzić KoÅ›cióÅ‚ na wyspie oraz pomnik Åšw. Jana PawÅ‚a II. Bardzo miÅ‚o, relaksacyjnie oraz aktywnie spÄ™dziliÅ›my wspólnie czas na Å›wieżym powietrzu. ByÅ‚a to bardzo edukacyjna lekcja w terenie.

Zdjęcia