http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotyp.jpg

REKRUTACJA DO PROJEKTU ERASMUS+

 Powiat Sokólski zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie w ramach mobilności zagranicznej.

 Uczniowie klas o profilach: gastronomiczny, informatyczny, handlowy, szkół:

- Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

- Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,

- Zespół Szkól w Suchowoli,

- Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce,

oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ww. szkół, rozpoczynamy rekrutację uczestników i nauczycieli do projektu w ramach mobilności zagranicznej Erasmus + nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566 realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Jeżeli chcesz się znaleźć w gronie uczniów naszego powiatu, którzy wezmą udział w mobilności zagranicznej do Grecji, wypełnij zgłoszenie i przekaż w terminie od dnia 30.08.2022 r. do dnia 05.09.2022 r. do sekretariatu swojej szkoły.

Wyjazd planuje się w terminie 10.10.2022r. – 21.10.2022r.*

Podczas wyjazdu będziemy uczestniczyć w warsztatach i zajęciach. Poznamy grecką kulturę i zwyczaje, podniesiemy kompetencje językowe i społeczne oraz nawiążemy nowe znajomości.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w Regulaminie Rekrutacji.

*termin może ulec zmianie