http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1315/5c_copy.jpgW ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności" dnia 08.09.2022r. pracownicy naszego ośrodka, mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniu „Cyber-oko” Cyber-oko to rewolucyjny sprzęt, oparty na nowoczesnych technologiach. Urządzenie to przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy, słuchu, niedowładami kończyn i innymi wadami wrodzonymi. Wykorzystywane jest do diagnozowania, komunikacji, edukacji, rozwijania zainteresowań, spędzania wolnego czasu. Daje poczucie niezależności i usamodzielnienia się. „Cyber-oko” jest nowoczesnym systemem, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia diagnozę, alternatywną komunikację i efektywną terapię. Użytkownikom „Cyber-oko” wyraźnie poprawia się komfort życia, ponieważ mają szansę sygnalizować swoje potrzeby i doświadczać poczucia własnej sprawczości. Przytrzymywanie wzroku na obrazku umożliwia odpowiadanie na zadane pytania, wyrażanie swoich potrzeb i próśb oraz wykonywanie ćwiczeń stymulujących: pamięć, percepcję, uwagę i aktywności umysłowe. „Cyber-oko”zostanie wykorzystane do diagnozowania i monitorowania postępów terapeutycznych naszych podopiecznych podczas zajęć projektowych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych.

Galeria 

Monika Grusznis