http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/urzd_marszakowski.jpgSzanowni Państwo, trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Więcej informacji o zasadach udzielania stypendiów oraz wniosek do pobrania na stronie internetowej Wrót Podlasia: link