http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1316/306118739_648437679795028_8259764309416503894_n_copy.jpg

Po raz kolejny włączyliśmy się całą społecznością naszego Ośrodka do Narodowego Czytania. To już jedenasta edycja akcji popularyzującej polską literaturę oraz promującą czytelnictwo pod patronatem Pary Prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda wybrał w tym roku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza uzasadniając, że romantyzm jest „istotą polskości i fundamentem nowoczesnej tożsamości naszego narodu’’. Rok 2022 ogłoszono rokiem romantyzmu polskiego. Wysłuchaliśmy fragmentów tegorocznej lektury w wykonaniu uczniów i nauczycieli zgromadzonych w świetlicy SOSW. Tradycyjnie czytanie utworów poprzedziła prezentacja przybliżająca twórczość Adama Mickiewicza oraz genezę „Ballad i romansów”. Następnie uczniowie mieli możliwość wykazania się znajomością lektury odpowiadając na pytania quizu oraz otrzymali odbicie pamiątkowej pieczęci.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli wystawkę pamiątkowych pieczęci z ubiegłych edycji „Narodowego Czytania”.

Galeria

Organizatorkami Akcji  Narodowego Czytania w naszym Ośrodku były p. Katarzyna Zalewska – nauczyciel języka polskiego oraz p. Agnieszka Ambrożko – bibliotekarka.