http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/olimpiady_specjalne.png

W dniu 9 kwietnia 2013 roku Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie zorganizował Wojewódzką Konferencję Szkoleniową na temat: „20-lecie Olimpiad Specjalnych Polska w województwie podlaskim”.
Reprezentacja zawodników Klubu sportowego „Sokół” Olimpiad Specjalnych w składzie: Justyna Sadkowska, Łukasz Sadkowski, Monika Kieda, Renata Furman miała zaszczyt w niej uczestniczyć. Spotkanie odbyło się w wytwornym wnętrzu Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Po oficjalnym otwarciu konferencji wysłuchaliśmy wykładu Krzysztofa Cisa na temat: „Rola Olimpiad Specjalnych w rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Następnie odbyła się prezentacja historii Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie, przedstawiona w formie multimedialnej przez Katarzynę Kosakowską.

Nasza sekcja sportowa jest jedną z najstarszych, więc mamy swój niemały wkład w tworzeniu historii Oddziału. Jest w tym i pasja i zaangażowanie. Z dumą nosimy koszulki Olimpiad Specjalnych.

 Elżbieta Margielewicz, Małgorzata Zarachowicz

http://www.soswsokolka.pl/images/olps1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/olps2.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/olps3.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/olps4.jpg