http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1320/received_620357456408227_copy.jpegOto Kropka... Kropka, któa stałą się żródłem olbrzymiej kreacji, pomysłu,koloru,kształtu, Kropka ,któa ożyła dzięki aplikacji Quiver oraz tablicy interaktywnej, któa stała się żródłem pomysłów intelektualnych i motorycznych. Oto ta,która pomogła poznać litery ,taka któa pomogła poznać jesienne drzewa, utwalić nazwy jesiennych owoców i warzyw.To ta kropka, dzięki której kolory i kształty przypomniały o wakacjach, taka co pomogła usprawnić ręce w trakcie działan plastycznych. Taka zwykła mała kropka, a daje tyle przeróznych możliwości i jest warta tego aby uczcić jej święto. W tygodniu kreatywności słowo KROPKA uczniowie odmieniali na każdym kroku. To dzięi historii małej Vasti, któa pokazała że warto się starać,warto rozwijać swoją kreatywnośc a przy okazji swoją osobowoś i nawet te najmnijesze talenty.

W SOSW obchody Dnia Kropki trawły cały tydzień a zaangażowały się w nie: p.K.Zalewska, p.M. Emich, p.E.Kondrat,p.M.Januszkiewicz, p.E.Wińska, A.Ambrożko  a Tydzień Kreatywności koordynowały p.U.Drewniak, p.Z.Szarkowska-Czeczko.

Galeria