http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1320/received_620357456408227_copy.jpegOto Kropka... Kropka, któa staÅ‚Ä… siÄ™ żródÅ‚em olbrzymiej kreacji, pomysÅ‚u,koloru,ksztaÅ‚tu, Kropka ,któa ożyÅ‚a dziÄ™ki aplikacji Quiver oraz tablicy interaktywnej, któa staÅ‚a siÄ™ żródÅ‚em pomysÅ‚ów intelektualnych i motorycznych. Oto ta,która pomogÅ‚a poznać litery ,taka któa pomogÅ‚a poznać jesienne drzewa, utwalić nazwy jesiennych owoców i warzyw.To ta kropka, dziÄ™ki której kolory i ksztaÅ‚ty przypomniaÅ‚y o wakacjach, taka co pomogÅ‚a usprawnić rÄ™ce w trakcie dziaÅ‚an plastycznych. Taka zwykÅ‚a maÅ‚a kropka, a daje tyle przeróznych możliwoÅ›ci i jest warta tego aby uczcić jej Å›wiÄ™to. W tygodniu kreatywnoÅ›ci sÅ‚owo KROPKA uczniowie odmieniali na każdym kroku. To dziÄ™i historii maÅ‚ej Vasti, któa pokazaÅ‚a że warto siÄ™ starać,warto rozwijać swojÄ… kreatywnoÅ›c a przy okazji swojÄ… osobowoÅ› i nawet te najmnijesze talenty.

W SOSW obchody Dnia Kropki trawÅ‚y caÅ‚y tydzieÅ„ a zaangażowaÅ‚y siÄ™ w nie: p.K.Zalewska, p.M. Emich, p.E.Kondrat,p.M.Januszkiewicz, p.E.WiÅ„ska, A.Ambrożko  a TydzieÅ„ KreatywnoÅ›ci koordynowaÅ‚y p.U.Drewniak, p.Z.Szarkowska-Czeczko.

Galeria