http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1321/received_1079075552735954_copy.jpegOdpowiadajać na apel MENiN oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego uczniowie SOSW wzięli udział w lekcjach tematycznych i warsztatach w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej -"Tydzień dla profilaktyki chorób zakażnych" przeprowadzonych przez wychowawców klas. Głłównym celem kompanii jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. w ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie uświadomili sobie jak waznym aspektem jest zdrowie. Podawali przykłady  sposobów na dobre samopoczucie każdego dniai długiego życia w pełni sił ,zapoznali się z objawami kilku chorób zakaźnych,usłyszeli o zaletach szczepień ochronnych a takze przypomnieli sobie zasady mycia i dezynfekci rąk, Mieli takze możliwość zastosować dobre rady w praktyce odmierzająć czas zegarem podczas mycia rąk.  

Galeria 

Urszula Drewniak