http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1319/received_1105541807015500_copy.jpegW dniu 19 wrzeÅ›nia 2022 r odbyÅ‚o siÄ™ podsumowanie Konkursu plastycznego organizowanego przez OddziaÅ‚ dla Dzieci i MÅ‚odzieży Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce pod tytuÅ‚em " W  Å›wiecie  bajek i wierszy Alksandra Fredry".

MiÅ‚o nam przedstawić laureatów konkursu z naszego OÅ›rodka. Sa to laureat 1 miejsca Szymon B.z kl.5 SPU, laureat 2 miejsca nasz przedszkolak MichaÅ‚ Sz.. NagrodÄ™ specjalnÄ… otrzymaÅ‚ Gariel O. z kl.6 SPL.

Wyróznienia dostali nastÄ™pujÄ…cy uczniowie: Izabela K z kl 8 SPU, Konrad z kl.7SPU.

Pozostali uczniowie otrzymali za udział pamiątkowe dyplomy i książeczki.

A.Ambrożko ,K.Zalewska 

Galeria