http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1322/received_572755401260134_copy.jpeghttps://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgWe wrześniu w SOSW w Sokółce miała miejsce inauguracja rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Zgodnie z założeniami programu każda szkoła podstawowa wyposażyła swoją placówkę w sprzęty zgodnie z katalogiem wyposażania podstawowego oraz pozostałą kwotę przeznaczyła na doposażenie innych pracowni. Budżet SOSW w Sokółce z programu Laboratoria Przyszłości wyniósł 30 000 zł. Program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dzięki środkom z programu możliwe było doposażenie pracowni krawieckiej i technicznej a także stworzenie pracowni druku 3D. Zakupiona drukarka 3D pozwoli uczniom samodzielnie projektować pomoce naukowe, wizualizować konkretne modele. Dzięki wydrukom uczestnicy zajęć poszerzą horyzonty myślowe, rozwiną kreatywność. Praca z drukiem 3D daje dużo nowych możliwości, dlatego też zamierzamy z nich korzystać w tym i kolejnych latach szkolnych. Wydrukowane zostaną modele postaci z lektur szkolnych, szczytów górskich, monet, kostki opowieści, kostki liczbowe, pomoce matematyczne, wydruki związane z historią, geografią, fizyką, i chemią oraz biologią a także takie, które można wykorzystać na zajęciach kreatywności. Wydruki te poszerzą bazę dydaktyczną i uatrakcyjnią proces nabywania wiedzy i kompetencji przez uczniów SOSW. Pracownia krawiecka  wzbogaciła się o mnóstwo nowych zestawów nici, igieł, woreczków do ozdabiania, żelazka, maszyny do szycia oraz mebli przeznaczonych do przechowywania tych materiałów. Klasopracownia krawiecka poszerzy możliwości naszych uczniów w zakresie samoobsługi. Czynności wyćwiczone dzięki nowemu wyposażeniu ułatwią uczniom codzienne życie. Samodzielne drobne naprawy krawieckie swojej garderoby pomogą im dbać o własną odzież. Zakupiony sprzęt pozwoli uczniom poznać oraz doskonalić technikę szycia ręcznego i maszynowego. Uczestnicy zajęć rozpoczynając od podstawowych czynności przyszycia guzika, naprawy odzieży, zszywania dziur po trochę bardziej skomplikowane np. uszycie ściereczki, fartuszka, poduszeczki na igły rozwiną swoje umiejętności w tym kierunku. Własnoręczne próby szycia na maszynie pomogą odkryć nowe zainteresowania i pozwolą poznać pracę krawcowej.

Pracownia techniczna został doposażona we wkrętarki, wyrzynarki, piły, wypalarki, pistolety do kleju. Wykorzystane nowe narzędzia wpłyną pozytywnie na połączenie teorii z praktyką. Dzięki nim możliwe będzie pokazanie uczniom praktycznego aspektu prowadzenia zajęć z techniki i stolarstwa. Samodzielne nabywanie umiejętności praktycznych sprawi, że uczniowie będą jeszcze bardziej świadomi swoich możliwości oraz poszerzą wiedzę z zakresu orientacji zawodowej oraz poznają pracę stolarza.

We wrześniu odbyły się zajęcia wprowadzające z zakresu zasad bezpieczeństwa przy obsłudze zakupionych urządzeń oraz z zasad ich obsługi. Uczniowie przeglądali zasoby internetowe związane z drukiem 3d, krawiectwem, stolarstwem i techniką w poszukiwaniu pomysłów na ciekawe wydruki, wyszywanki oraz interesujące prace techniczne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Przy pomocy aplikacji Word Art powstały chmury wyrazowe z pomysłami uczniów na najbliższe zajęcia.

Laboratoria Przyszłości to przyszłość, która rozwinie naszych uczniów w różnorodny sposób i dostarczy im jeszcze bardziej atrakcyjnej i pozytywnej stymulacji polisensorycznej i „naukowej”.

Działania uczniów SOSW w Sokółce w ramach programu Laboratoria Przyszłości będą dokumentowane na  platformie Padlet po linkiem :https://padlet.com/zuzaprivate/y2yvihi1flsuexij

Zapraszamy także do śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej ośrodka w zakładce Laboratoria Przyszłości oraz na FB szkolnym.

Galeria 

Z. Szarkowska-Czeczko