Po raz trzeci uczniowie naszego ośrodka wzięli udział w Konkursie Plastycznym „Strażnik Lasu” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka. 

Konkursowi przyświecały cele:

-rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych;

-rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;

-kształcenie i doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów leśnych;

-wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Te cele nauczyciele ośrodka realizują systematycznie w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Stąd pomysł by na zajęciach Koła Plastyczno-Tanecznego „Uczeń Artystą” zająć się tematyką konkursową i wykonać prace na wyżej wymieniony konkurs. Pomysł zyskał pełną aprobatę uczniów- zgłosili się również uczniowie, którzy nie uczestniczą z zajęciach koła plastycznego, a chcieliby zaprezentować swoje umiejętności plastyczne i wypowiedzieć się na temat konkursowy.

Walory artystyczne, zgodność pracy z tematyką konkursową komisja konkursowa dostrzegł w pracy naszej uczennicy. Anna Czarnomysa zajęła II miejsce w zmaganiach konkursowych.

Pracę tę uczennica wykonała pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko.
Nagroda min: śpiwór turystyczny bardzo ucieszyła laureatkę konkursu. Gratulujemy!

http://www.soswsokolka.pl/images/dsc08828.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/dyplom_stranik_lasu_465x640.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0307.jpg