http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1323/309746880_1166261297569107_3147777729019184396_n_copy.jpgW ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności" nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięli udział w szkoleniu „Wprowadzenie do tematyki zabaw freblowskich”.

Były to „Zabawy językowe z darami Froebla” - gdzie wskazane zostały praktyczne i łatwe sposoby do rozwijania kompetencji komunikacyjnych oraz „Freblowskie zabawy matematyczne” – rozwijające podstawowe kompetencje matematyczne przez zabawę z wykorzystaniem m.in. krótkich utworów literackich.
Szkolenie to jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu oraz materiałów dydaktycznych –czyli darów.
Szkolenie poprowadziła pani Katarzyna Małek - jeden z freblowskich edukatorów, która z ogromną pasją i wielkim zaangażowaniem przekazała swoją wiedzę i doświadczenie naszym pedagogom. Dziękujemy pani Kasi za rozbudzenie w nas ogromnej chęci do pracy z wykorzystaniem elementów pedagogiki Froebla.

Galeria

Edyta Kondrat