http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziś nasza Społeczność obchodziła Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, przypadający od 2007 roku, na 2 października. Dzień rozpoczęliśmy warsztatami, na których mówiliśmy o rodzajach przemocy oraz o miejscach, w których osoba pokrzywdzona otrzymuje pomoc. Wszyscy dbamy aby w nasze placówce czuć się bezpiecznie i dobrze dlatego z łatwością nazywaliśmy niezbędne cechy dobrego kolegi/koleżanki. Wspólnie tańczyliśmy a przede wszystkim słuchaliśmy siebie nawzajem. Następnie każda z klas wykonała plakat tematyczny. Każdy znalazł też czas na wspólne działanie, wspólne przebywanie czy aktywność ruchową.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji poniżej. Organizator: Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny oraz Zespół do Spraw Uczniów z Niepełnosprawnością w s Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym.