http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DziÅ› nasza SpoÅ‚eczność obchodziÅ‚a MiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ bez Przemocy, przypadajÄ…cy od 2007 roku, na 2 października. DzieÅ„ rozpoczÄ™liÅ›my warsztatami, na których mówiliÅ›my o rodzajach przemocy oraz o miejscach, w których osoba pokrzywdzona otrzymuje pomoc. Wszyscy dbamy aby w nasze placówce czuć siÄ™ bezpiecznie i dobrze dlatego z Å‚atwoÅ›ciÄ… nazywaliÅ›my niezbÄ™dne cechy dobrego kolegi/koleżanki. Wspólnie taÅ„czyliÅ›my a przede wszystkim sÅ‚uchaliÅ›my siebie nawzajem. NastÄ™pnie każda z klas wykonaÅ‚a plakat tematyczny. Każdy znalazÅ‚ też czas na wspólne dziaÅ‚anie, wspólne przebywanie czy aktywność ruchowÄ….

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji poniżej. Organizator: ZespóÅ‚ Wychowawczo-Profilaktyczny oraz ZespóÅ‚ do Spraw Uczniów z NiepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… w s Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym.