http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/baner.png

Wszem i wobec ogłaszamy że w „Wirtualne Podróże” po raz drugi wyruszamy, z Panią Sabiną świat zwiedzamy i same korzyści z tego mamy. Część już znamy,w nieznane wyruszamy, ciekawe miejsce poznamy.

Albumy już gotowe, piękne nowe, na wspomnienia już czekają, o notatki z podróży się upominają. Poznamy nasz kraj, poznamy nasz świat, pozostanie to z nami na kolejnych sto lat

Informujemy i uczniowie klasy I-III SPU, I-III SPL, VIIISPU, V-VI-VIII SPU rozpoczęli działania w ramach realizacji projektu „Wirtualne Podróże. Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Pani Sabina Pilat, która ma swój kanał „Nauka w Plecaku” w serwisie Youtube. Celem projektu jest zwiedzanie i poznawanie ciekawych miejsc na całym świecie w czasie lekcji na żywo prowadzonych przez Panią Sabinę. W czasie realizacji projektu każdy z uczestników będzie prowadził swój własny „Album Wirtualnego Podróżnika”, który zabierze do domu na pamiątkę wspólnych spotkań oraz wykonamy wspólnie 3 obowiązkowe zadania oraz 4 dodatkowe związane z podróżowaniem, poznawaniem najbliższej okolicy i naszego miasta.

Nasze działania i informacje na temat odbytych lekcji na żywo będą zamieszczane na szkolnym profilu fb w foto relacji a na szkolnej stronie internetowej na zakończenie projektu umieścimy obszerną notatkę z przebiegu działań.

Zapraszamy do lajkowania naszych poczynań i czekamy na serduszka na szkolnym fb a wszystkim chętnym polecamy oglądanie razem z nami filmów i relacji Pani Sabiny na jej kanale Youtube „Nauka w plecaku”.

Wraz z uczniami podróżować będą: p. M.Januszkiewcz, p.E. Kondrat, p. Z. Szarkowska- Czeczko