http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1332/sherborne_19_copy.jpg

W Ośrodku od 21 czerwca 2022r do 31 sierpnia 2023r. realizowany jest Projekt „Nowe formy terapii w przedszkolu wsparciem podopiecznych”.
W ramach projektu nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia ze względu na swoją naturalność, prostotę i efektywność są szczególnie polecane małym dzieciom, zwłaszcza niepełnosprawnym, gdyż mają pozytywny wpływ na ich rozwój psychiczny. Stosowane podczas spotkań aktywności fizyczne wykorzystują dotyk, ruch, a także wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne, społeczne w celu rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi osobami. Ćwiczenia ruchowe stosowane podczas zajęć to raczej „doświadczenia” zarówno fizyczne, jak i psychiczne dla wszystkich uczestników.
Podczas zajęć najważniejsze znaczenie ma zabawa relacyjna, w której dzieci współpracują z dorosłym opiekunem. Rozwijana jest relacja opiekuńcza, czyli „z”, relacja „razem” oraz relacja „przeciwko”. W wyniku doświadczeń ruchowych poprzez wzajemne oddziaływanie dziecka i opiekuna następuje:
- rozwijanie wzajemnych kontaktów, które sprzyjają: budowaniu zaufania do samego siebie, poznawaniu własnego ciała, budowaniu fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa oraz rozwijaniu komunikacji;
- rozwijanie świadomości własnego ciała poprzez rozwijanie umiejętności fizycznych, doświadczanie ruchu ciała jako całości, rozwijanie świadomości części ciała przenoszących jego ciężar (świadomość kolan, świadomość bioder, świadomość tułowia, świadomość środka ciała, ruch obrotowy tułowia), aż po naukę upadania.
Przedszkolaki chętnie włączyły się w proponowane aktywności i szybko przełamały nieśmiałość. Okazało się, że bardzo lubią ruch oraz bliskość osoby, która budzi ich zaufanie i jest pomocna w wykonywaniu wielu nowych czynności ruchowych. Są pogodne, rozluźnione, często uśmiechnięte. Poprzez udział w różnorodnych formach aktywności ruchowych rozwijają swoją sprawność motoryczną, związaną z poznaniem i nauczeniem się różnych sposobów posługiwania się własnym ciałem oraz sterowania nim.

 

Elżbieta Januszko-Szymaniuk