http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1330/312413386_534021685396615_7482912975470788833_n_copy.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgObchody Dnia Edukacji Narodowej 2022 w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno – Wychowawczym byÅ‚y okazjÄ… do wykorzystania sprzÄ™tu zakupionego dla OÅ›rodka w ramach RzÄ…dowego Programu „Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci”. DziÄ™ki temu, że baza OÅ›rodka wzbogaciÅ‚a siÄ™ o drukarkÄ™ 3D, uczniowie już od poczÄ…tku października , pod opiekÄ… nauczycieli w ramach ćwiczeÅ„ w pracach z drukarkÄ… wykonywali modele sówek, które w czasie akademii wrÄ™czyli wszystkim pracownikom OÅ›rodka. MÅ‚odzież w czasie zajęć z drukarkÄ… poznaÅ‚a jej funkcje oraz różnorodne sposoby wykorzystania na lekcjach i zajÄ™ciach rozwijajÄ…cych uzdolnienia. Z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem poznawali i uczyli siÄ™ obsÅ‚ugi drukarki, obserwowali, jak tworzony przez nich trójwymiarowy obiekt zmienia siÄ™ w rzeczywisty przedmiot, którego mogÄ… dotknąć i wykorzystać w czasie zajęć. Takie ćwiczenia wzbudziÅ‚y ogromne zainteresowanie uczniów i motywacjÄ™ do dalszych eksperymentów z tym urzÄ…dzeniem.

Galeria 

Lila Zajkowska