http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1330/312413386_534021685396615_7482912975470788833_n_copy.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgObchody Dnia Edukacji Narodowej 2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym były okazją do wykorzystania sprzętu zakupionego dla Ośrodka w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki temu, że baza Ośrodka wzbogaciła się o drukarkę 3D, uczniowie już od początku października , pod opieką nauczycieli w ramach ćwiczeń w pracach z drukarką wykonywali modele sówek, które w czasie akademii wręczyli wszystkim pracownikom Ośrodka. Młodzież w czasie zajęć z drukarką poznała jej funkcje oraz różnorodne sposoby wykorzystania na lekcjach i zajęciach rozwijających uzdolnienia. Z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem poznawali i uczyli się obsługi drukarki, obserwowali, jak tworzony przez nich trójwymiarowy obiekt zmienia się w rzeczywisty przedmiot, którego mogą dotknąć i wykorzystać w czasie zajęć. Takie ćwiczenia wzbudziły ogromne zainteresowanie uczniów i motywację do dalszych eksperymentów z tym urządzeniem.

Galeria 

Lila Zajkowska