http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1335/pp1_copy.jpg

Dnia 19 października 2022 roku dwójka uczniów SOSW w Sokółce Justyna i Dawid z klasy pod opieką p. Moniki Mróz reprezentowała ośrodek w obchodach Dnia Patrona w Zespole Szkół w Suchowoli w związku z 38 rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki połączonym z uroczystościami Dnia Edukacji Narodowej.

Poczet sztandarowy brał udział w uroczystej mszy świętej w Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Następnie zebrani udali się do Parku Miejskiego pod pomnik kapelana „Solidarności” gdzie złożono wieńce i zapalono znicze. Ostatnim punktem programu była uroczysta akademia, która rozpoczęła się od odsłonięcia ściany poświęconej pamięci ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkół w Suchowoli.
Po przemówieniu dyrektora placówki nastąpił występ słowno-muzyczny przedstawiający historię ks. Jerzego. Starosta Sokólski p. Piotr Rećko ogłosił rozpoczęcie procedury objęcia powiatu patronatem ks. Popiełuszki. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar Liceum w Suchowoli.
W dalszej części wydarzenia nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni otrzymali nagrody dyrektora oraz starosty sokólskiego. Na koniec zebrani mieli przyjemność oglądać występy Mażoretek FOCH Suchowola przy akompaniamencie Orkiestry dętej Zespołu Szkół.
Monika Mróz