http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_lasy_pastwowe.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1337/drewno_jest_z_lasu_copy_t1.pngJest nam niezmiernie miÅ‚o poinformować, że SOSW w SokóÅ‚ce zostaÅ‚ beneficjentem konkursu zorganizowanego przez PaÅ„stwowe Gospodarstwo LeÅ›ne Lasy PaÅ„stwowe pt. „Drewno jest z lasu”. Celem konkursu jest promocja gospodarczej funkcji lasu i olskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leÅ›nej, promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca a także PaÅ„stwowego Gospodarstwa LeÅ›nego Lasy PaÅ„stwowe oraz obiektów architektury drewnianej. DziaÅ‚ania konkursowe zostaÅ‚y objÄ™te patronatem Starosty Sokólskiego. ObejmujÄ… one m. in. warsztaty i pogadanki tematyczne, Powiatowy konkurs plastyczny, wyjazdy edukacyjne do okolicznych nadleÅ›nictw, piknik integracyjny z ciekawymi stacjami zadaniowymi. Autorami wniosku sÄ… Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko.