http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_lasy_pastwowe.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1337/drewno_jest_z_lasu_copy_t1.pngJest nam niezmiernie miło poinformować, że SOSW w Sokółce został beneficjentem konkursu zorganizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe pt. „Drewno jest z lasu”. Celem konkursu jest promocja gospodarczej funkcji lasu i olskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca a także Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz obiektów architektury drewnianej. Działania konkursowe zostały objęte patronatem Starosty Sokólskiego. Obejmują one m. in. warsztaty i pogadanki tematyczne, Powiatowy konkurs plastyczny, wyjazdy edukacyjne do okolicznych nadleśnictw, piknik integracyjny z ciekawymi stacjami zadaniowymi. Autorami wniosku są Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko.