http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1340/sp1_copy.jpg14.09.2022 w godzinach 17-18 w internacie SOSW w Sokółce przeprowadzona została Akcja „Sprzątania Świata”. Z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny, przy wsparciu wychowawców grupy internackie sprzątały w okolicy Ośrodka- teren parku na Osiedlu Zielonym, trasę spacerową wokół Zalewu Sokólskiego, teren przyległy do placu zabaw przy zalewie. Dzieci z uwaga i starannością wykonały to zadanie. Zebrane śmieci zostały wyrzucone do odpowiednich pojemników. Wielką nagrodą za wytężoną pracę były wspólne zabawy na placu nad jeziorem.

Grupy internackie uczestniczyły także w warsztatach ph. „Wszystkie śmieci są nasze”. Wychowankowie obejrzeli prezentację dostępną na stronie Fundacji Nasza Ziemia, zapoznali się z jednolitym systemem segregacji odpadów. Chętni wzięli udział w sadzeniu roślin doniczkowych do ozdabiania swoich sal sypialnych. Wszyscy przecież chcemy żyć w pięknym i czystym świecie- nie śmiećmy więcej !

W tym roku mówimy głośno i wyraźnie: Wszystkie śmieci na całym świecie są nasze! Te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej Planecie nie ma.

Galeria 

Katarzyna Bubieniec