http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1340/sp1_copy.jpg14.09.2022 w godzinach 17-18 w internacie SOSW w SokóÅ‚ce przeprowadzona zostaÅ‚a Akcja „SprzÄ…tania Åšwiata”. Z zachowaniem obowiÄ…zujÄ…cych zasad bezpieczeÅ„stwa i higieny, przy wsparciu wychowawców grupy internackie sprzÄ…taÅ‚y w okolicy OÅ›rodka- teren parku na Osiedlu Zielonym, trasÄ™ spacerowÄ… wokóÅ‚ Zalewu Sokólskiego, teren przylegÅ‚y do placu zabaw przy zalewie. Dzieci z uwaga i starannoÅ›ciÄ… wykonaÅ‚y to zadanie. Zebrane Å›mieci zostaÅ‚y wyrzucone do odpowiednich pojemników. WielkÄ… nagrodÄ… za wytężonÄ… pracÄ™ byÅ‚y wspólne zabawy na placu nad jeziorem.

Grupy internackie uczestniczyÅ‚y także w warsztatach ph. „Wszystkie Å›mieci sÄ… nasze”. Wychowankowie obejrzeli prezentacjÄ™ dostÄ™pnÄ… na stronie Fundacji Nasza Ziemia, zapoznali siÄ™ z jednolitym systemem segregacji odpadów. ChÄ™tni wziÄ™li udziaÅ‚ w sadzeniu roÅ›lin doniczkowych do ozdabiania swoich sal sypialnych. Wszyscy przecież chcemy żyć w piÄ™knym i czystym Å›wiecie- nie Å›miećmy wiÄ™cej !

W tym roku mówimy gÅ‚oÅ›no i wyraźnie: Wszystkie Å›mieci na caÅ‚ym Å›wiecie sÄ… nasze! Te porzucone przez czÅ‚owieka w naturze i te posprzÄ…tane przez czÅ‚owieka. Innych na naszej Planecie nie ma.

Galeria 

Katarzyna Bubieniec