Informujemy, że szkolenie dla rodziców i prawnych opiekunów odbędie się o godz. 11.00.

Szkolenie dla nauczycieli odbędzie się o godz. 14.00

https://www.soswsokolka.pl/images/ogoszenie_-_grupa_nieformalna_z_patronem_-_stowarzyszeniem_pod_skrzydami_w_sokce-1-1.jpg