http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/pobrany_plik.jpgSzanowni Państwo w związku z obchodzonym 3 listopada 2022 roku Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym Cybernękaniem zachęcamy do zapoznania się z ulotką dla rodziców i opiekunów. Zawiera ona wskazówki i porady praktyczne dotyczące tematyki bezpiecznego korzystania z mediów zarówno w szkole jak i w środowisku rodzinnym. Ulotka do pobrania