http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1342/314394408_5285574954874968_6218563253324976411_n.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/nprcz-logotyp-podstawowy-biel-rgb1.jpgOd początku roku szkolnego realizujemy w szkole podstawowej zgodnie z planem działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, którego głównym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo-kulturalnych oraz współpraca z bibliotekami publicznymi. Jednym z ważniejszych kroków był Plebiscyt ph. „Ciekawa książka do biblioteki szkolnej”.

Po przeprowadzeniu plebiscytu na książki, które uczniowie chcieliby mieć w bibliotece przyszła kolej na zakup oczekiwanych przez młodzież pozycji. Skierowaliśmy swe kroki do księgarni w Sokółce by uczniowie mogli dokonać zakupu. Do Ośrodka wróciliśmy bogatsi o 72 pozycje książkowe dostosowane do potrzeb i możliwości naszych uczniów. Dużą część stanowią nowości wydawnicze i lektury szkolne, historyczne oraz książki sensoryczne, dźwiękowe, obrazkowe, dzięki którym dzieci kompensują napotykane w edukacji trudności. 

Od teraz dzieci mogą się cieszyć wypożyczaniem nowości książkowych i podejmować działania w proponowanych przez organizatorów akcjach czytelniczych.

Zdjęcia

Koordynatorzy programu w SOSW: Agnieszka Ambrożko, Katarzyna Zalewska