http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1344/314422763_1149668095661338_133659996618703059_n_copy.jpgW dniach 8 -23 października 2022 r społeczność SOSW włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Programowania. Code Week miał na celu upowszechnianie kodowania, programowania jako metody rozwijającej logiczne myślenie, ukazanie, że kodowanie jest czymś łatwym i nie wymaga wysokiej technologii oraz jest doskonałym pretekstem do rozwijania umiejętności pracy w parach

W tym roku Code Week w SOSW przybraÅ‚ miÄ™dzy innymi formÄ™ zajęć z robotami. Photony Beeboty, Ozoboty i Lego Wedo 2.0 wykorzystywane byÅ‚y maksymalnie. Tradycyjnie wraz z robotami liczyliÅ›my, poznawaliÅ›my jesienne zjawiska pogodowe, poznawaliÅ›my jesienny las i jego dary, tworzyliÅ›my ruchome budowle z klocków Lego oraz poznaliÅ›my „Przygody Bardzo GÅ‚odnej GÄ…sienicy”.
Oczywiście nie zabrakło ćwiczeń z matą, kubeczkami, szyfrowanek logicznych oraz kodowanych według wzoru. Uczniowie ćwiczyli także programowanie w Scratch, układali sekwencje. Wszystkie aktywności miały na celu doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, poszukiwania prawidłowych rozwiązań.
W tegoroczny Codeweek włączyły się: p. Iwona Gieniusz, p. Dorota Kozaczyńska, p.Katarzyna Zalewska. p. Marta Januszkiewicz, p. Ewa Wińska, p. Anna Tokarzewska, p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.