http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1345/314065406_652975412938536_6413037845547403402_n_copy.jpgW ramach IV edycji projektu „Niepełnosprawność to wyzwanie - rozwijam swoje możliwości i zdolności” organizowanego przez  Fundację Edukacji i Wspomagania Rozwoju "EVOLVER, finansowanego ze środków PEFRON  w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”. 12 uczniów  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce może nieodpłatnie  uczestniczyć między innymi  w zajęciach pod nazwą Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedią.

Głównym celem zajęć jest  stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, rozwijanie umiejętności artykulacyjnych, doskonalenie zrozumiałości wypowiedzi, rozwijanie prozodii mowy, rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości.

Uczniowie chętnie angażują się w ćwiczenia ponieważ na zajęciach wykorzystywane są różne ciekawe pomoce dydaktyczne, jak kolorowe plansze, historyjki sytuacyjne, gry edukacyjne, urządzenia do komunikacji, tablety, i wiele, wiele innych. Proponowany plan terapeutyczny w efekcie systematycznego stosowania ma doprowadzić do usprawnienia rozwoju językowego, a mianowicie:

- wykształcić prawidłową postawę komunikacyjną

 - zachęcać do komunikacji z otoczeniem

- usprawnić motorykę narządów artykulacyjnych,

- utrwalić poprawny wzorzec artykulacyjny,

- usprawnić funkcje mające wpływ na rozwój mowy (pamięć, koncentrację, percepcję słuchową, wzrokową, ruchową)

- rozwijać zasób słownictwa.

W  ramach projektu wzbogacona została też baza pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej.

Galeria

 Marta Kawrygo-Leonowicz