http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1347/19_t2.jpg10 listopada uczniowie reprezentowali Specjalny OÅ›rodek Szkolno- Wychowawczy w „Powiatowym Biegu NiepodlegÅ‚oÅ›ci 1918 metrów wolnoÅ›ci”, rywalizujÄ…c ze szkoÅ‚ami z powiatu sokólskiego w biegu szerzÄ…c postawÄ™ patriotycznÄ… i narodowÄ…, propagujÄ…c biegi jako zdrowy styl życia. Zmagania i wysiÅ‚ek fizyczny wÅ‚ożony w udziaÅ‚ w biegu przyniosÅ‚y wspaniaÅ‚Ä… nagrodÄ™ jakÄ… jest puchar za zdobycie 1 miejsca. Wszyscy uczestnicy biegu byli bardzo zaangażowania w tÄ… inicjatywÄ™.

Zdjecia

 Dorota KozaczyÅ„ska, Julita Nelke