http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1348/314767414_556457443153039_6932666855425806995_n_t2.jpgW 104 RocznicÄ™ Odzyskania przez PolskÄ™ NiepodlegÅ‚oÅ›ci, poczet sztandarowy SOSW reprezentowany przez 6 uczniów: SylwiÄ™, NataliÄ™, AgnieszkÄ™, Dawida, Mateusza, Dawida wziÄ…Å‚ udziaÅ‚ we mszy Å›wiÄ™tej w intencji Ojczyzny w koÅ›ciele kolegiackim pw. Å›w. Antoniego Padewskiego w SokóÅ‚ce. Po nabożeÅ„stwie, przeszedÅ‚ ulicami miasta pod pomnik MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego gdzie kontynuowano uroczystoÅ›ci patriotyczne. Zawsze możemy liczyć na naszÄ… wspaniaÅ‚Ä… mÅ‚odzież! Nauczyciele opiekujÄ…cy siÄ™ uczniami: I. Gieniusz, E. WiÅ„ska.

Zdjęcia