https://www.soswsokolka.pl/images/nowe_fio_zestawienie_1_kolor_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1349/img20221105113155.jpgW ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim, w dniach 05-06.11.2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce odbyło się certyfikowane szkolenie I stopnia „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania”. W szkoleniu uczestniczyło 13 osób z trzech placówek z powiatu sokólskiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu NOWE FIO 2022 z Piorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Szkolenie prowadziły: dr Agnieszka Smrokowska – Reichman - przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen, a także międzynarodowy nauczyciel Snoezelen (jako jedyna w Polsce), międzynarodowy specjalista Snoezelen (jako jedna z pięciu osób w Polsce), jak również przewodnicząca ISNA-MSE Polska, Paula Jaśkowiak - Międzynarodowy Specjalista Snoezelen, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia ISNA-MSE POLSKA oraz Izabela Bagińska doradca do spraw Sal Doświadczania Świata, członek Stowarzyszenia ISNA-MSE POLSKA. Pani dr Agnieszka Smrokowska – Reichman jest prekursorką metody Snoezelen w Polsce, to ona stworzyła polską nazwę dla tej metody: Sala Doświadczania Świata.

Prowadzące zaimponowały uczestnikom ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz zaangażowaniem w pracę metodą Snozeelen. Terapia Snoezelen, czyli terapia wielozmysłowa (znana również jako terapia w Sali Doświadczania Świata) to forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona także możliwości odprężenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogło ono w bezpiecznej, wygodnej przestrzeni budować poczucie własnej wartości i zaufania, zwiększając jednocześnie umiejętności komunikacyjne. Terapia Snoezelen poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych – m.in. muzyka, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje – pobudza zmysły do działania, stanowiąc ważny element w procesie rozwoju każdego dziecka. Prowadzące szkolenie wyczerpująco omówiły 8 podstawowych zasady metody Snozezelen: właściwa atmosfera, własna decyzja, własne tempo, odpowiedni czas trwania, powtarzalność, wybrana propozycja bodźców, właściwe nastawienie, odpowiednia opieka. Prowadzące zaprezentowały propozycje zajęć prowadzonych w Sali Doświadczania Świata. Omówiły popełniane błędy podczas prowadzenia zajęć oraz organizacji Sali Doświadczania Świata. Zaprojektowały salę Snoezelen w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce oraz zaproponowały sposób wystroju i zaadoptowania sprzętów znajdujących się w Sali. Zaprezentowały właściwe wykorzystanie sprzętów znajdujących się w Sali podczas zajęć metodą Snoezelen. Na zakończenie uczestnicy przygotowywali i wspólnie omówili własne scenariusze zajęć do pracy w Sali Doświadczania Świata. Wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty uzyskując tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen z ramienia International Snoezelen Associaton- Multosensory Environtment.

Zdjęcia

Zarząd Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce

/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg