http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1350/1_t2.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgSOSW w SokóÅ‚ce jest beneficjentem programu rzÄ…dowego Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspóÅ‚pracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W oÅ›rodku inauguracja tego programu miaÅ‚a miejsce we wrzeÅ›niu 2022. Dotychczas uczniowie mieli możliwość poznać zasady bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzÄ™tu, poszukać inspiracji i zaplanować prace podczas kolejnych miesiÄ™cy.

W październiku uczniowie pracowali z drukarkÄ… 3D, natomiast w listopadzie skupili siÄ™ na wykorzystywaniu pracowni krawieckiej. ZostaÅ‚a ona doposażona o mnóstwo nowych zestawów nici, igieÅ‚, guzików, woreczków do ozdabiania, żelazka i deski do prasowania, maszyny do szycia oraz meble przeznaczone do przechowywania tych materiaÅ‚ów. Podczas lekcji techniki, funkcjonowania osobistego i spoÅ‚ecznego, zajęć rozwijajÄ…cych kreatywność oraz zajęć rozwijajÄ…cych zainteresowania uczniowie przygotowywali bransoletki, drobne ozdoby, ćwiczyli umiejÄ™tnoÅ›ci nawlekania igÅ‚y, nawijania wÅ‚óczki, prasowania. MajÄ…c na uwadze obchody Narodowego ÅšwiÄ™ta NiepodlegÅ‚oÅ›ci uczniowie korzystajÄ…c z dostÄ™pnych materiaÅ‚ów przygotowali piÄ™kne kotyliony, które ozdobiÅ‚y ich ubrania podczas uroczystego apelu w dn. 10.11.2022. Efekty prac zachwyciÅ‚y wykonawców i rozbudziÅ‚y w nich chÄ™ci na kolejne zajÄ™cia tego typu.

Zdjęcia

Urszula Drewniak