http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opłaty za wyżywienie w SOSW w roku szkolnym 2022/2023

Koszt jednego obiadu: 7,00 zł
 
Koszt całodziennego wyżywienia: 17,00 zł za 1 dzień

Koszty wyżywienia dla osób, którym GOPS opłaca obiady: 10,00 zł za 1 dzień

Koszt obiadu pracownika: 7,00 zł (koszt surowca) + 9,00 zł (koszt przygotowania posiłku)= 16,00 zł

Nr rachunku:

07 8093 0000 0013 9074 2000 0030