http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1351/315429322_803323460971238_5815500158155942903_n_copy.jpgOd połowy października uczniowie SOSW w Sokółce realizują projekt edukacyjny „Drewno jest z lasu” w związku z tytułem beneficjenta konkursu zorganizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Wszelkie działania prowadzone w ramach realizacji projektu dofinansowane są ze środków organizatora konkursu. Celem konkursu jest promocja gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca a także Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz obiektów architektury drewnianej.
Licznie przeprowadzone lekcje tematyczne miały na celu zwrócenie szczególnej uwagi na różnorodność i bogactwo lasów w Polsce. Uczniowie dowiedzieli się o wielorakim zastosowaniu i wielu funkcjach lasów, korzyściach dla ludzi i zwierząt. Wykorzystując nowoczesne technologie poznawali różne rodzaje drzew, mieszkańców lasów, dary natury w postaci grzybów, owoców runa leśnego. Pracując metodą burzy mózgów podając liczne pomysły i propozycje zastanawiali się w jaki sposób można wykorzystać drewno. Dzięki ciekawym materiałom udostępnianym na stronie Lasów Państwowych poznali historię Państwowego Gospodarstwa Leśnego oraz sposób prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Biorąc udział w kolejnych przedsięwzięciach uczniowie będą poszerzać zdobytą wiedzę i stosować ją w życiu codziennym.
Koordynatorami i autorami wniosku są Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Galeria