http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1358/kloc1_copy.jpgW ramach projektu „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” grupa nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce wzięła udział w niezwykle ciekawym szkoleniu z zakresu Lego Terapii. Jej celem jest nauka zachowań społecznych przez kierowaną zabawę – tworzenie budowli z klocków lub prowadzenie innych działań, dostosowanych do poziomu umiejętności dzieci. Ukierunkowana jest również na rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  ćwiczenia koncentracji uwagi oraz wspólnego pokonywania trudności. Ideą stojącą za Lego Terapią jest zmotywowanie dzieci do współpracy między sobą, rozwój kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych, podczas wspólnego budowania.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
- Nauka przez zabawę – podstawowe założenia metodyki LEGO® Education
- Metoda 6 klocków – wprowadzenie do metody i kilka propozycji aktywności dla przedszkolaków
- Jak, dzięki klockom, rozwijać w dzieciach umiejętności społeczne, matematyczne, humanistyczne, motoryczne i logicznego myślenia - przykładowe scenariusze zajęć z zestawami LEGO® Duplo Steam Park, LEGO® Duplo Coding Express oraz LEGO® Duplo Story Tales.
- Praktyczne wskazówki – jak przygotować zajęcia z użyciem klocków, skąd czerpać inspirację, jak zorganizować przechowywanie i zabezpieczyć klocki.
Szkolenie prowadził Adrian Pontus – certyfikowany Teacher Trainer Lego Education Academy, współautor książek i podręczników z zakresu wykorzystania robotów edukacyjnych i klocków konstrukcyjnych w edukacji i pracy z SPE.
Agata Gieniusz