http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_104/dsc08858.jpg

Dnia 16 kwietnia 2013 roku uczniowie klasy SPL i GL wraz z p. Katarzyną Zalewską i p. Agnieszką Ambrożko wybrali się na wiosenne zwiedzanie Sokółki. Jako temat przewodni wybrano instytucje kultury działające w naszym mieście.

Pierwszym przystankiem był Sokólski Ośrodek Kultury, gdzie młodzież obejrzała wystawy malarstwa, rysunku i zdjęć oraz poznała ofertę warsztatową. Następnym etapem było Muzeum Ziemi Sokólskiej. Dzięki ciekawej i barwnej opowieści pani Aleksandry Pluty poznaliśmy dzieje Sokólszczyzny.

Kolejnym etapem naszej wyprawy była Biblioteka Publiczna – Oddział Dziecięcy, po której oprowadziła nas pani Jagoda Słoma, kierownik biblioteki. Zachęcała uczniów do korzystania z księgozbioru oraz wzięcia udziału w konkursach przygotowanych przez oddziały biblioteki.

Pełni wrażeń z interesujących spotkań uczniowie wrócili do szkoły bogatsi w wiedzę o tych miejscach, zadaniach przez nich pełnionych, sposobach korzystania z dobrodziejstw tych miejsc. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki.