http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1373/316403299_493395806219392_1873850387003914163_n_t2.jpg
Od 20 września do31 grudnia 2022r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej są realizowane zajęcia w zakresie „Terapii NeuroTaktylnej” w ramach zadania „Nowe Formy terapii wsparciem podopiecznych”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społęczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Celem terapii taktylnej jest wyciszenie, aktywizacja świadomości kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeń dotykowych, regulacja napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów. Do prowadzenia terapii zakupiono 5 specjalistycznych łóżek, które są wykorzystywane do masażu w czasie zajęć. 3łóżka zostały ustawione na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce i po jednymw Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej. Każde dziecko skorzysta z 10 godzin zajęć indywidualnych według zdiagnozowanych potrzeb.
W wyniku przeprowadzonych zajęć u podopiecznych nastąpi poprawa koordynacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, nastąpi integracja odruchów pierwotnych, regulacja napięcia mięśniowego, czucia dotykowego, integracja sensomotoryczna, lepsza świadomość kinestetyczna ciała, wyciszenie i poprawa odbioru wrażeń dotykowych.
Działania te pośrednio wspierają również rodzinę podopiecznego, stwarzają możliwość nowej formy rehabilitacji i organizacji czasu wolnego. Wszystkie te działania prowadzą do podniesienia poziomu funkcjonowania podopiecznych.
Marta Kulmaczewska
Katarzyna Bubieniec
/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg