http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1363/img_20221125_182507_copy.jpgW zwiÄ…zku ze zbliżajÄ…cymi siÄ™ Å›wiÄ™tami Bożego Narodzenia dnia 22 listopada 2022r. uczniowie naszej szkoÅ‚y udali siÄ™ na spotkanie ze ÅšwiÄ™tym MikoÅ‚ajem do „MajÄ…tku Howieny” w Pomigaczach. Po Wiosce Å›w. MikoÅ‚aja oprowadzaÅ‚y nas sympatyczne Elfy, które przywitaÅ‚y swoich goÅ›ci Å›wiÄ…tecznÄ… herbatkÄ… oraz ciasteczkami, a także zaprosiÅ‚y do udziaÅ‚u w zabawach muzyczno-ruchowych i lepienia pierników. NastÄ™pnie nadeszÅ‚a wyczekiwana przez wszystkich uczestników część wycieczki, mianowicie przybyÅ‚ ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj i każde dziecko mogÅ‚o zdradzić mu swoje najskrytsze marzenia oraz wykonać pamiÄ…tkowe zdjÄ™cie. KolejnÄ… atrakcjÄ… byÅ‚o zwiedzanie Chaty ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja oraz Poczty, na której wysÅ‚aliÅ›my wczeÅ›niej napisane listy. Ostatnim punktem programu byÅ‚o zwiedzanie Mini Zoo.

Wizyta w Wiosce świętego Mikołaja przeniosła wszystkich w magiczną atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i dostarczyła wiele emocji. Dzieci wyjechały z niej pełne wrażeń i niesamowitych wspomnień, otrzymując Certyfikat Honorowych Gości Św. Mikołaja.
M.Mróz, U.Drewniak, M.Januszkiewicz