http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W czwartek 24 listopada 2022 roku caÅ‚a spoÅ‚eczność Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce uczestniczyÅ‚a w dorocznej Spartakiadzie Szkolnej pod hasÅ‚em „Aktywniej razem!”. Patronat nad imprezÄ… objÄ…Å‚ Starosta Powiatowy Piotr Rećko.
Celem spartakiady jest wyzwalanie aktywnoÅ›ci ruchowej dzieci i mÅ‚odzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, ksztaÅ‚towanie postaw spoÅ‚ecznych opartych na zasadzie „fair play”, edukacja porzez zabawÄ™ i sport, stwarzanie uczestnikom możliwoÅ›ci przeżywania radoÅ›ci i dumy ze swoich osiÄ…gnięć i rozwijania potencjalnych możliwoÅ›ci.
Zawody sportowe tradycyjnie rozpoczÄ…Å‚ marsz po koronie hali sportowej przy hymnie spartakiady: „Dzieciom też coÅ› od życia siÄ™ należy”. Uroczystego otwarcia imprezy dokonaÅ‚a Pani Dyrektor Elżbieta Szomko. RozgrzewkÄ™ przygotowali i przeprowadzili wolontariusze ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w SokóÅ‚ce wraz ze swoim opiekunem. NastÄ™pnie zawodnicy przystÄ…pili do realizacji konkurencji sportowych z elementem rywalizacji. ByÅ‚y tam miÄ™dzy innymi: skoki w workach, bieg slalomem na czas, wyÅ›cigi z materacem, rzut woreczkiem do celu, bieg z okrążeniem pachoÅ‚ka. Nie lada wyzwaniem byÅ‚ bieg pod pÅ‚otkami.
Każdy mógÅ‚ zmierzyć siÄ™ z samym sobÄ…, sprawdzić swoje możliwoÅ›ci, pokonać sÅ‚aboÅ›ci i dobrze siÄ™ bawić. Mniej sprawnych uczniów wspierali nauczyciele i wolontariusze LO. Uczniowie starszych klas rozegrali Turniej Tenisa StoÅ‚owego o Puchar Dyrektora OÅ›rodka. ZwyciÄ™zcy – I miejsce Natalia K. z VII klasy szkoÅ‚y podstawowej, II miejsce – Agnieszka M. z III klasy szkoÅ‚y branżowej, III miejsce Tomasz SZ. z klasy V szkoÅ‚y podstawowej. Wszyscy otrzymali pamiÄ…tkowe puchary z rÄ…k Pani Dyrektor. Prowadzeniem ciekawych gier z zakresu sportów umysÅ‚owych zajęła siÄ™ Lila Zajkowska. Szczególnym zainteresowaniem cieszyÅ‚ siÄ™ trening boksu prowadzony przez PatrycjÄ™ Woronowicz. BÅ‚yskotliwym komentatorem sportowym byÅ‚a Katarzyna Zalewska. ByÅ‚o też stanowisko malowania twarzy prowadzone przez ElżbietÄ™ Rapieiej oraz uatrakcyjnianie zabaw zorganizowane przez grupÄ™ cyrkowÄ… z Różanegostoku.
Po zmaganiach w zakresie konkurencji spartakiady wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z uciech sportowych na „dmuchaÅ„cach” w postaci Å›ciany wspinaczkowej i zjeżdżalni. To byÅ‚ strzaÅ‚ w dziesiÄ…tkÄ™. WspaniaÅ‚a zabawa! Aby skorzystać ze zjeżdżalni trzeba byÅ‚o wspiąć siÄ™ po specjalnej drabince na sam szczyt. Wyczyn to nie lada. Kilkusekundowy zjazd dostarczaÅ‚ niesamowitych wrażeÅ„. Zabawa byÅ‚a tak przednia, że nie można byÅ‚o sobie odmówić kolejnego zjazdu.
Na zakończenie spartakiady każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal.
To był radosny, pełen sportowych wrażeń dzień!
Galeria 
Organizatorzy:
Dorota Kozaczyńska
Julita Nelke
Elżbieta Margielewicz