http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1366/mysz27_copy.jpg18 listopada Myszka Miki i Minnie obchodzÄ… swoje urodziny, aby uczcić ten dzieÅ„ pani Dyrektor oraz pani Kasia i pani Agnieszka zaprosiÅ‚y do szkoÅ‚y wyjÄ…tkowych goÅ›ci, a mianowicie samych solenizantów z Disneylandu, z którymi wszystkie dzieci mogÅ‚y zrobić pamiÄ…tkowe zdjÄ™cia. Nasi bajkowi goÅ›cie wziÄ™li też udziaÅ‚ w czytaniu książeczek, które zostaÅ‚y zakupione do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Zabawom nie byÅ‚o koÅ„ca. Podczas zajęć dzieci mogÅ‚y zapoznać siÄ™ z bohaterami dzisiejszego dnia poprzez oglÄ…danie kreskówek Walta Disneya, wykonanie portretów myszek i kart pracy zwiÄ…zanymi z zaproszonymi postaciami. Dzieci byÅ‚y zachwycone niespodziankÄ…, bawiÅ‚y siÄ™ z nimi, ale również miaÅ‚y ogromnÄ… zagadkÄ™, kto wcieliÅ‚ siÄ™ w rolÄ™ Myszki Miki i Minne skoro wszyscy nauczyciele byli w szkole. Serdecznie dziÄ™kujemy pani Elżbiecie Rapiej za skierowanie bajkowych bohaterów do naszej placówki, dziÄ™ki nim nasze maÅ‚e Å›wiÄ™to nabraÅ‚o Å›wiatowego wymiaru.

Galeria